Menu
Menu
Nieuws
Nieuws - 4 februari 2020 Bijzondere contracten leermiddelen ondertekend Bijzondere contracten leermiddelen ondertekend

Op maandag 3 februari vond de ondertekening plaats van de contracten voor het in het onderwijs baanbrekende Licentie-Foliomodel (LiFo). Vol trots en met vertrouwen in een goede samenwerking in de toekomst zetten een drietal marktpartijen en een distributeur hun handtekening.

Met de gunning aan Malmberg Uitgeverij B.V., ThiemeMeulenhoff, Noordhoff Uitgevers en Osinga De Jong zet De Waerdenborch op het gebied van leermiddelen een grote stap naar gepersonaliseerd leren.

In het LiFo-model krijgen leerlingen via één licentie toegang tot verschillende niveaus van een methode. Inclusief aanvullende, herhalende of verdiepende stof en opdrachten. De nadruk ligt op de digitale component. Het aanvullende foliomateriaal is verbruiksmateriaal: leerlingen kunnen er aantekeningen in maken en in latere leerjaren terugbladeren. De docent krijgt meer ruimte om de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. De interactie tussen hem of haar en de leerling neemt toe. Hij of zij kan gemakkelijker inspelen op de leervraag omdat LiFo aanvullende, herhalende of verdiepende stof op verschillende niveaus (onderwijssoorten en leerjaren) snel toegankelijk maakt. Bovendien biedt de uitgever onderwijskundige ondersteuning. Ook biedt LiFo meer kansen om methodes sneller te actualiseren.

De komende maanden worden de nieuwe leermiddelenlijsten opgesteld, zodat alle leerlingen in schooljaar 20-21 tijdig over het materiaal zullen beschikken.

Blog, media & actueel

Deel dit bericht op jouw social media

Terug naar het overzicht