Menu
Menu
Nieuws
Nieuws - 17 december 2019 Geld voor kwaliteitsimpuls Techniekonderwijs Geld voor kwaliteitsimpuls Techniekonderwijs

Alle vmbo-scholen met een technisch profiel ontvangen extra geld om te investeren in techniekonderwijs. De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

De overheid heeft een stimuleringsmaatregel genomen om meer jongeren enthousiast te maken voor techniek door de beeldvorming van techniekonderwijs te moderniseren. Een vervolg op bovenstaande maatregel is de subsidie Sterk Techniekonderwijs voor regio’s in de periode 2020 – 2023. In Twente is gekozen voor een aanvraag namens de hele regio vanwege het belang van het ROC van Twente, met inhoudelijke voorstellen aangeleverd door subregio’s. De Waerdenborch trekt daarin samen op met Reggesteyn en Fruytier als één subregio.

Onze aanvraag voor het project Sterk Techniek Onderwijs (STO) is goedgekeurd. Dat is fantastisch nieuws want het betekent dat vanuit het landelijke programma Sterk Techniekonderwijs vmbo de en 19 samenwerkende Twentse vmbo-scholen in totaal 19 miljoen euro voor de periode 2020-2023 ontvangen. Ook het basis- en speciaal onderwijs, de vervolgopleidingen en de bedrijven in Rijssen-Holten en Hof van Twente haken aan. Deze toekenning markeert een ongekende stimulans voor het vmbo-onderwijs in de regio Twente. Onze focus? Uitgroeien tot een sterke schakel in de verbetering van een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod in de regio.

De plannen die er nu in onze sub-regio Rijssen-Holten en Hof van Twente al in grote lijnen liggen en beschreven zijn in het activiteitenplan kunnen nu definitief verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Er zijn daarvoor ontwikkelteams gevormd die deze activiteiten gaan invullen. De activiteiten hebben als doel om de jeugd meer te interesseren voor techniek, technische toepassingen en technische opleidingen.

De Waerdenborch krijgt de komende vier jaren ongeveer 1,4 miljoen euro om dit grote project goed te organiseren! Dat is een enorm bedrag en een uitdagende opdracht waar we natuurlijk heel blij mee zijn en waar veel leerlingen en collega’s bij betrokken zullen worden.

Meer informatie over STO is te lezen op https://www.sterktechniekonderwijs.nl/.

Blog, media & actueel

Deel dit bericht op jouw social media

Terug naar het overzicht