Menu
Menu

Dyslexie

Wanneer je dyslexie hebt, kan dat voor problemen tijdens het leren zorgen. Op De Waerdenborch helpen wij je zo goed mogelijk om hiermee om te gaan.

Dyslexiescreening

Heb jij al een dyslexieverklaring als je bij ons op school komt, dan word je vanaf dag één goed begeleid. Zo kun jij meteen een goede start maken. Leerlingen waarbij een vermoeden is van dyslexie worden aan het begin van het schooljaar gescreend op dyslexie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de toetsen uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Scoor jij opvallend in deze screening, dan word jij verder getest door onze orthopedagoog. Wanneer er inderdaad sprake is van dyslexie, wordt er meteen begeleiding voor je geregeld. Soms kan het zo zijn dat er pas in een hogere klas vermoedens van dyslexie ontstaan. Ook dan is het mogelijk om een dyslexiescreening te doen.

Begeleiding bij dyslexie

Nadat is vastgesteld dat je dyslexie hebt, ontvang je dyslexiepas. Op deze pas staat vermeld van welke faciliteiten je gebruik mag maken. Je mag sowieso gebruik maken van

  • Proefwerken/toetsen op een groter formaat of in een duidelijk lettertype
  • Verlengde tijd voor toetsen
  • Aangepaste spellingbeoordeling

Daarnaast wordt er beoordeeld of jij ook gebruik mag maken van

  • Mondeling toetsen
  • Een laptop met Word en spellingcontrole
  • Regelkaarten
  • Ondersteunende software

Dyslexiecoaching

Daarnaast krijg je dyslexiecoaching. Deze coaching vindt plaats in een ingeroosterd hulpuur. In een groepje ga je aan de slag met moeilijkheden die jij tegenkomt omdat je dyslexie hebt. Je kunt hierbij denken aan de vreemde talen, het samenvatten en leren van lange stukken tekst en het leren van woorden. Blijkt dat deze hulp voor jou toch niet voldoende is, dan kun je altijd terecht bij onze orthopedagoog. In Goor is de orthopedagoog elke maandagochtend aanwezig. Op de locatie in Holten is elke dag een orthopedagoog aanwezig.

Extra hulpmiddelen bij dyslexie

Ook is er software dat je kunt gebruiken om het lezen te vergemakkelijken. Onze school werkt onder meer met Kurzweil, Appwriter en Daisy software. Verder wordt de iPad als hulpmiddel bij het lezen ingezet. Kom je in aanmerking voor ondersteunende software, dan kies je samen met de orthopedagoog wel hulpmiddel jij wilt gebruiken. De boeken en software je nodig hebt worden betaald door school.