Menu
Menu

Ondersteuningsteam

Gedurende jouw tijd op De Waerdenborch word je begeleid bij je studie, keuzes en persoonlijke vorming. Heb je daarnaast extra ondersteuning nodig, dan kun je altijd terugvallen op ons (interne) ondersteuningsteam. Dit team wordt gevormd door de ondersteuningscoördinator, co-teachers, de counselor, de orthopedagoog, decanen en de schoolmaatschappelijk assistent. Het team heeft daarnaast regelmatig overleg met externe specialisten zoals de politie, de GGD, leerplicht en maatschappelijk werk.

Wie maken onderdeel uit van het ondersteuningsteam?

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert - zoals de naam al zegt - alle ondersteuning die wij als school aan leerlingen bieden. De coördinator zorgt ervoor dat iedere leerling de juiste begeleiding krijgt, zowel binnen als buiten onze school.

De co-teachers

In iedere klas zitten veel verschillende leerlingen, en allemaal leren ze op hun eigen manier. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen, werken wij met co-teachers. Zij kunnen jou helpen met verschillende dingen, denk aan hulp bij plannen, vakinhoudelijke ondersteuning of het vergroten van jouw studievaardigheden. De co-teacher is in de klas aan het werk en heeft daarom ook veel contact met jouw docenten.

De counselor

Zit je met persoonlijke vragen of problemen, dan kun je hiermee bij de counselor terecht. De counselor helpt je om zaken helder te krijgen, biedt hulp en verwijst je indien nodig door naar externe specialisten of hulpverleners. Ook heeft de counselor aandacht voor signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld. De gesprekken heb jij met de counselor hebt zijn altijd vertrouwelijk, dus jouw situatie wordt (tenzij levensbedreigend) niet met anderen besproken. Bij de counselor kunnen brugklassers tevens terecht voor een sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining.

De orthopedagoog

In Goor is de orthopedagoog elke maandag en donderdagmiddag aanwezig. Op de locatie in Holten is elke dag een orthopedagoog aanwezig. De orthopedagoog kan jou helpen als je bij het leren tegen moeilijkheden aanloopt. Soms is het niet (meteen) duidelijk waar de problemen met leren vandaan komen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie, of van een gedragsstoornis zoals ADHD. De orthopedagoog probeert de oorzaak van jouw problemen door middel van onderzoek vast te stellen. Samen met jou, je ouders of verzorgers en betrokken docenten kijkt de orthopedagoog vervolgens naar de beste begeleidingsmogelijkheden. Dit kan variëren van extra ondersteuning in de lessen tot individuele begeleiding.

Het decanaat

Het decanaat is het deel van de leerlingbegeleiding dat zich bezig houdt met keuzebegeleiding. De decaan komt dan ook pas later in jouw schoolloopbaan in beeld. Jouw decaan adviseert jou en je ouders of verzorgers bij het kiezen van vervolgonderwijs of een beroepsrichting. Het doel van jouw decaan is dan ook het ervoor te zorgen dat jij je eigen koers kunt bepalen én houden.

De schoolmaatschappelijk assistent

De schoolmaatschappelijk assistent houdt de aanwezigheid van alle leerlingen in de gaten. De belangrijkste taak voor de schoolmaatschappelijk assistent is dan ook het voorkomen van uitval, absenties en spijbelen. En ook voor verlofaanvragen (en andere leerlingenzaken) moet je bij onze schoolmaatschappelijk assistent zijn.

Het coachpunt

Soms is de ondersteuning die geboden wordt voor leerlingen niet voldoende. Dan kan het Coachpunt uitkomst bieden.  
Het Coachpunt is een veilige plek om op een positieve, opbouwende en oplossingsgerichte manier aan jouw ontwikkeling te werken. Je wordt hier in een kleine groep begeleid door een docent en een onderwijsassistent waarbij je verder werkt aan je eigen lesstof. Er worden individuele handelingsplannen opgesteld waarbij je werkt aan eigen leerdoelen. Daar word je tevens in begeleid door de orthopedagoog of schoolcounselor.