Menu
Menu

Passend onderwijs

Voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet op het Passend Onderwijs die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Heb jij speciale ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanwege leerachterstanden of bepaalde gedragsproblematiek? Dan is het belangrijk om goed uit te zoeken welke school jou de beste ondersteuning kan bieden.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Alle middelbare scholen maken deel uit van een samenwerkingsverband, zodat er altijd een school in de regio is waar jij de ondersteuning kunt krijgen.

De Waerdenborch valt onder twee samenwerkingsverbanden:
Vestiging Holten: SWV 23-01
Vestiging Goor:    SWV 23-02

Op de genoemde websites zijn de ondersteuningsprofielen van alle betrokken scholen te zien.