Menu
Menu

Regelingen en afspraken - Stichting Waerdenborch

De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap waarbij respect voor elkaar en veiligheid voorop staan. We hebben veel aandacht voor waarden als eerlijkheid, openheid, vertrouwen en saamhorigheid. We organiseren allerlei activiteiten voor en met elkaar. Iedereen hoort erbij en samen bereik je meer.

Bij een veilige school horen ook duidelijke regels en afspraken. Onze gedrags- en leefbaarheidsregels zie je hieronder:

Statuten Stichting Waerdenborch
Bestuursreglement
Privacy Statement
Regeling vermoeden misstand
Integriteitscode
Klachtenregeling 
Beleidsplan Gezonde School De Waerdenborch