Menu
Menu

Extra ondersteuning

Tijdens de hele periode dat je op De Waerdenborch zit word je begeleid bij je studie, keuzes en persoonlijke vorming. Wij leren je leren, kiezen en leven. Zo helpen wij jou in jouw ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Begeleiding in de brugklas

Als je naar de middelbare school gaat verandert er veel en dat is allemaal best spannend. Zeker in het eerste leerjaar is er daarom veel aandacht voor jouw persoonlijke begeleiding. Denk aan begeleiding bij je studie, je vakkenpakket of je beroepskeuze, maar ook op sociaal gebied. Wij helpen je om te ontdekken wat bij jou past en waar jij je thuis voelt.

Onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

De Waerdenborch biedt ook onderwijs aan voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bijvoorbeeld vanwege leerachterstanden. De school heeft in de samenwerkingsverbanden SWV 23-01 VO en SWV VO2302 in het kader van Passend Onderwijs afspraken gemaakt over wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt.

Specifieke leerlingbegeleiding

Bij verschillende omstandigheden kun je op onze school specifieke begeleiding krijgen, bijvoorbeeld bij dyslexie, faalangst, sociaal-emotionele problemen of lichamelijke problemen. De hulp van een ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, counselor of schoolmaatschappelijk assistent is er altijd op gericht om jouw ontwikkeling in stand te houden en/of te verbeteren. Deze begeleiding is daarom in principe kortdurend.