Menu
Menu

Organisatiestructuur

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Waerdenborch is conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs het bevoegd gezag van de school. Bij de uitoefening van het gezag laat het bestuur zich adviseren door de directie, de teamleiders en het personeel, maar ook (via de medezeggenschapsraad) de ouders/verzorgers en de leerlingen.

ir. M.H.M. ten Vergert MEM rector-bestuurder

 

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen De Waerdenborch.

De heer R. te Riele Directeur havo en vwo
De heer drs. A.J. Hakkert Directeur vmbo


Teamleiders

De teamleiders geven leiding aan de docenten, geven richting aan de ontwikkeling van het team en bewaken de teamdoelen.

Holten

Mevrouw J.M. Duteweert Basis/Kader 1 en 2
De heer F. van der Weg Basis/Kader 3 en 4
De heer M. Otter Mavo 1 t/m 4
De heer J. Vos Havo 1 t/m 5
De heer Th.M. Hoge Vwo 1 t/m 6


Goor

Mevrouw I.M.W. Lokate Vmbo
Mevrouw W.H.P. van de Groep Havo en vwo


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop het bestuur van De Waerdenborch zijn taak uitoefent. De Raad van Toezicht bestaat uit personen die op grond van hun interesse in en deskundigheid op het gebied van onderwijs en aanverwante zaken, voor een bepaalde periode benoemd worden.

De heer H.J. Wibbens Voorzitter
De heer G.H. Kastenberg Lid
De heer E.A. Haverkort Lid
De heer N. Arfman Lid
Mevrouw A.M. Hoekstra-Borzymowska Lid