Menu
Menu

Organisatiestructuur

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Waerdenborch is conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs het bevoegd gezag van de school. Bij de uitoefening van het gezag laat het bestuur zich adviseren door de directie, de teamleiders en het personeel, maar ook (via de medezeggenschapsraad) de ouders/verzorgers en de leerlingen.

De heer drs. G.D.N. van Uitert MEM            Rector-bestuurder           
Mevrouw H. van den Broek-Hanskamp     Plv. rector-bestuurder ad interim

 

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het onderwijs binnen De Waerdenborch.

De heer J.W. de Ruiter MME Directeur vmbo
De heer R. te Riele Directeur havo en vwo
De heer drs. A.J. Hakkert Locatiedirecteur Goor


Teamleiders

De teamleiders geven leiding aan de docenten, geven richting aan de ontwikkeling van het team en bewaken de teamdoelen.

Holten

De heer A.H.J. Saalmink Basis
Mevrouw J.M. Duteweert Kader
Mevrouw A. Mulder Mavo
De heer J. Vos Havo
De heer O.C.W. Westers Vwo


Goor

Mevrouw B.H.M. Mulder Vmbo
De heer drs. A.J. Hakkert Havo en vwo


Brugklascoordinator

De brugklascoordinator is het aanspreekpunt voor alle leerlingen in het eerste leerjaar en het gezicht voor de basisscholen, leerlingen en ouders groep 8

De heer J.N. Bosman  Coördinator leerjaar 1


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop het bestuur van De Waerdenborch zijn taak uitoefent. De Raad van Toezicht bestaat uit personen die op grond van hun interesse in en deskundigheid op het gebied van onderwijs en aanverwante zaken, voor een bepaalde periode benoemd worden.

De heer J. Weierink Voorzitter
De heer ing. G. Grotenhuis MBA Vice-voorzitter
Mevrouw H.I. Op den Dries-Jansen Lid
Mevrouw A. Schreurs-Hofmeijer Lid
De heer T. de Winter Lid