Menu
Menu

Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij alle ouders om een ouderbijdrage. Vanuit deze bijdrage worden schoolactiviteiten bekostigd waarvoor de overheid geen of onvoldoende gelden beschikbaar stelt. De ouderbijdrage is vrijwillig en het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De ouderbijdrage bedraagt € 90,- per jaar.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft met de besteding en hoogte van de ouderbijdrage ingestemd.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van de vrijwillige ouderbijdrage.

Voorwaarden vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021