Menu
Menu

Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij alle ouders om een ouderbijdrage. Vanuit deze bijdrage worden schoolactiviteiten bekostigd waarvoor de overheid geen of onvoldoende gelden beschikbaar stelt. De bijdrage is vrijwillig, maar onze school kan niet zonder deze financiële steun. De ouderbijdrage bedraagt € 80,- per jaar.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft met de besteding en hoogte van de ouderbijdrage ingestemd.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van de vrijwillige ouderbijdrage.
Schooljaar 2018-2019